Nhân sự

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
--o0o--

 

Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ Thuật

1. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ:
STT GIẢNG VIÊN THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 TS. Vũ Kế Hoạch Mail: vkhoach@upt.edu.vn
2 TS. Huỳnh Phước Thiện Mail: hpthien@upt.edu.vn
3 PGS.TS. Huỳnh Văn Hoàng Mail: hvhoang@upt.edu.vn
4 TS. Hồ Trung Phước Mail: htphuoc@upt.edu.vn
5 TS. Nguyễn Tấn Ý Mail: nty@upt.edu.vn
6 ThS. Huỳnh Hữu Phúc Mail: hhphuc@upt.edu.vn
7 ThS. Lê Quốc Việt Mail: lqviet@upt.edu.vn
8 ThS. Đào Vĩnh Hưng Mail: dvhung@upt.edu.vn
9 ThS. Tiêu Hà Hồng Nhân Mail: thhnhan@upt.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Thời Trung Mail: nttrung@upt.edu.vn
11 ThS. Đào Vĩnh Hiến Mail: dvhien@upt.edu.vn
12 ThS. Trần Quốc Duy Mail: tqduy@upt.edu.vn
13 ThS. Võ Bá Khánh Trình Mail: vbktrinh@upt.edu.vn
14 ThS. Đỗ Văn Điệp Mail: dvdiep@upt.edu.vn
15 KS. Trần Duy Lân Mail: tdlan@upt.edu.vn
16 KS. Võ Minh Trung Mail: vmtrung@upt.edu.vn
17 KS. Phùng Tấn Đức Mail: ptduc@upt.edu.vn
18 KS. Nguyễn Văn Cảnh Mail: nvcanh@upt.edu.vn
 

2. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG:
STT GIẢNG VIÊN THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Lân Mail: nhlan@upt.edu.vn
2 TS. Châu Thanh Hùng Mail: cthung@upt.edu.vn
3 TS. Phạm Quốc Trường Mail: pqtruong@upt.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Lý Bửu Mail: blbuu@upt.edu.vn
5 ThS. Lê Viết Hòa Mail: lvhoa@upt.edu.vn
6 ThS. Đỗ Minh Sơn Mail: dmson@upt.edu.vn
7 ThS. Trần Lê Anh Mail: tlanh@upt.edu.vn
8 ThS. Lê Thị Bích Châu Mail: ltbchau@upt.edu.vn
9 ThS. Đỗ Ngọc Thanh Bình Mail: dntbinh@upt.edu.vn
10 ThS. Phạm Trí Dũng Mail: ptdung@upt.edu.vn
11 ThS. Lê Thành Hải Mail: lthai@upt.edu.vn
12 ThS. Phan Trần Ngọc Diễm Mail: ptndiem@upt.edu.vn
13 ThS. Lê Hoàng Anh Quốc Mail: lhaquoc@upt.edu.vn
14 KTS. Bạch Tấn Hiệp Mail: bthiep@upt.edu.vn


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây